TERRIER-KVÄLLAR

Räserbyrån har sedan flera år tillbaka arrangerat så kallade Terrier-kvällar vilka är evenemang för experimentellt arbete mellan olika konstformer. Efter en tids uppehåll upptogs arbetet under våren 2018 och sedan dess har Räserbyrån arrangerat ytterligare kvällar, på bland annat Fylkingen i Stockholm. 2022 planerar vi att fortsätta arbeta med detta koncept, bland annat i våra medlemslokaler på Skeppsholmsstudion. 

Terrier-kvällar riktar sig till aktiva konstnärer samt en publik som är intresserad av den konstnärliga processen och nära möten med konstnärer. Genom att bjuda in konstnärer från olika discipliner och genrer skapas en mötesplats där idéer och konstnärliga uttryck står sida vid sida och på så sätt bryter upp de osynliga gränser som ofta tecknas mellan olika konstnärliga inriktningar. Genom Räserbyråns medlemskap i Skeppsholmsstudion har vi möjlighet att fortsätta arbetet med denna typ av evenemang och eftersom det fortfarande finns ett behov av informella och inspirerande träffar för både konstnärer och besökare ser vi Terrier-kvällar som en möjlighet att fylla det behovet. Räserbyråns stora kontaktnät, ackumulerat över mer än 30 års yrkesverksamhet inom konsten, genererar en brett utbud av dansare, koreografer, musiker, konstnärer och författare som kan ge liv åt evenemangen och erbjuda sina specifika erfarenheter och kunskaper till både publik och övriga deltagare. Liksom Räserbyråns arbete i stort riktar sig Terrier-kvällar mot att erbjuda en alternativ scen för samtidskonst jämte de etablerade institutionerna, och kvällarna främjar ett nära samtal mellan utövare och publik.