Solot – här är vi nu


Solot är ett koreografiskt projekt i form av ett solo under förändring. Tematiskt kretsar arbetet runt våra individuella erfarenheter som yrkesverksamma danskonstnärer och människor. Hur låter vi våra erfarenheter bli synliga? Går det ens att kontrollera transparensen i ett verk där dansaren möter publiken i ett naket och kommunicerande solo? Arbetet syftar till att definiera och omformulera vad en dans kan vara, när vi utgår från våra erfarenheter och vårt förhållningssätt till dansen som konstform. Solot är ett pågående arbete och ändrar skepnad vartefter. Solot är ett undersökande av den metod som ligger till grund för stycket, och som också påverkar dess form och uttryck. Solot består av en rad dikterade förhållningssätt och ramar. Under visningarna kommer dessa att påverkas av det som sker i stunden vad gäller kommunikationen med publiken och hur nuet upplevs och påverkar de val vi gör. Solot kommer dels att formas av de teman vi arbetar utifrån, men också av det som metoden undersöker; delandet av en process med överlämningar av information och spår.

Under arbetet delar vi upp tiden i studion mellan oss och tittar på hur vi påverkas av den fysiska avsaknaden av den andre i en koreografisk process och hur uttrycket i dansen påverkas av att förkroppsliga den andres lämnade spår.

Vi arbetar utifrån våra personliga erfarenheter; vilka spår de har lämnat i oss och hur de manifesteras fysiskt.

Arbetet med Solot är pågående och under förändring. En del av arbetet innebär att vi öppnar upp processen för att dela med oss av var vi befinner oss i projektet. Vi återkommer till Skeppsholmsstudion och bjuder in till öppna visningar.