Tyst vandring/Silent walk

Ett kort utdrag från en vandring i Gröndal / A short excerpt from a walk in Gröndal

 

Scroll down for English

En tyst vandring

Vi gör en tyst vandring i Gröndal för att få nya perspektiv på stadsrummet. Vi skärper sinnena och fokuserar på våra sinnesintryck. Gröndal som ligger i utkanten av centrala Stockholm är en fascinerande plats, ett gränsområde, där man har nära till naturen i stadsmiljön.

Vi går i en grupp som består av ca 20 personer; vi som leder och deltagare tillsammans. Vandringen, som tar ca 90-120 minuter, följer en förutbestämd väg både längs stigar i naturen och på gångvägar i stadsmiljön. Gruppen kommer att vara tätt sammanhållen och inlyssnande för vad som sker under vandringen. Vi som leder skiftar deltagarnas uppmärksamhet genom olika tempo och sätt att gå; vi skapar förutsättningar för att upptäcka olika aspekter av platser. Genom diskreta aktioner under vandringen höjer vi uppmärksamheten i gruppen. Vi försöker se det osedda och höra det ohörda.
.
Vandringen börjar i Vinterviken och slutar vid Färgfabriken, där vi avslutar med en konstnärlig aktion och samtalar runt upplevelsen av vandringen. Under samtalet bjuds det på en lätt måltid och dryck.

Vi som leder vandringen är dansare/koreografer. Vi har erfarenhet från många olika sorters scener; scenframträdanden, site specific, improvisation och experimentella samarbeten mellan olika konstområden. Vi har arbetat med community dance och har erfarenhet av att leda rörelseträning både för proffesionella dansare och icke dansare.

Välkomna på en tyst vandring med oss!

Ingo Reulecke, Berlin
Katarina Eriksson, Stockholm

Per Sacklén, Stockholm

 

I skogen 1

 

 

 

 

 

 

 

A silent walk.

We propose a walk in Gröndal; to sharpen the senses, to get a different view point.
Gröndal, which is on the outskirt of central Stockholm is a fascinating location where one easily gets access to nature in urbanity.

We will do a silent walk for about 90-120 minutes in a large group of people consisting of performers and audience. The set trail leads us on pathways through nature and the urban landscape of Gröndal. The group is supposed to stay close together and in the mode of a fine tuned attention over the whole duration of the walk. We intend to shift the perception by going into different modalities of walking and perceiving.  Thereby we will slightly shift the focus to experience different aspects of the surroundings. We will try to see the unseen and listen to the unheard.
By dealing with subtle performative actions we will heighten the awareness in the group in order to perceive more delicate information.

The walk starts at Vinterviken and finishes at Färgfabriken, where we will have a final action in a performative format and talk about the experience of the walk.

We, who lead the group, are three dancers/choreographers. We have experience from various fields of performing; such as classical stage performances, site specifics, improvisation and experimental collaborations within different art fields. We have worked with community dance and leading movement practices with both professional dancers and non dancers.

Welcome to do a silent walk with us!

Ingo Reulecke, Berlin
Katarina Eriksson, Stockholm
Per Sacklén, Stockholm

Annonser