Prassel

-en dansföreställning för de allra minsta

FOR INFORMATION ABOUT PRASSEL (RUSTLE) IN ENGLISH CLICK HERE

Se en kort film av Prassel här!

Detta bildspel kräver JavaScript.

Hämta en Prassel-folder här!

Prassel kan liknas vid ett laborerande och undersökande av rörelser och ljud. Barnens delaktighet är det som ger föreställningen dess innehåll. Vi som dansare och koreografer vägleder, skapar förutsättningar och ger form åt upplevelsen.

Vi gör en föreställning för små barn, 6 månader – 2 1/2 år, där deras upptäckter är centrala. I den arbetar vi med påsar; deras ljud, deras form, vad de kan rymma, deras struktur, hur de kan flyttas och röra sig. En föreställning där allt får röras. Påsar och ljus är det vi arbetar med som scenografi för att skapa rum. Påsar förflyttas med vinddrag eller genom att lyftas. Barnen är välkomna att röra, riva, dra, smaka, prassla. Allt som är möjligt ska prövas.
Det kan börja låta inifrån en påse.
En vägg av påsar börjar lysa.
Stora soppåsar av papper rymmer en hel människa.
Små påsar kan smälla när de är fulla av luft.
Föreställningen stimulerar barnens lust att upptäcka, röra, leka och dansa. Vi guidar bland påsarna och rör oss bland dem.
Musiken till föreställningen bygger på samplingar från påsar, som vi har skapat en ljudbild av. Vi har valt att låta musiken uppstå direkt ur arbetsprocessen med rörelser och påsar.

I Prassel kommunicerar vi med rörelser och ljud. Målgruppen vi vänder oss till har ännu inte utvecklat det verbala språket. Vi skapar en plats där kommunikationen sker med hjälp av kroppens uttryck och olika ljud. I samspelet med små barn är beröringen, kroppsspråket, ögonkontakten och ljuden det som gör oss förståeliga. I vår föreställning arbetar vi med dessa delar. Med hjälp av tajming arbetar vi med ett uttryck som är både musikaliskt och dansant.

I Prassel tas barnens nyfikenhet och spontana reaktioner till vara på. Barnen är delaktiga i föreställningen och påverkar förlopp och uttryck. Vi dansare som medverkar använder oss av vår erfarenhet av improvisationer för att vägleda och ge föreställningen form.

Prassel är framarbetad med i samarbete med Moderna museet i Stockholm med stöd från Konstnärsnämnden, Stockholms stad och Danscentrum.

Här finns ett säljblad för Prassel.