Huset har vingar

Foto: Mats Bäcker

är en dans- och musikföreställning som riktar sig till alla från 4 år och uppåt.

Huset har vingar är en föreställning som till stora delar är improviserad. Detta för att sätta kommunikationen i fokus; dialogen mellan oss på scenen samt mellan scen och publik. Uttrycksmedlen är samtida dans, elektroakustisk musik och en ljussättning som skapas i stunden.


”En väska som rymmer en stad, en självläsande bok, hattar som sjunger, en dansare som har tappat takten, en musiker som har hittat hem, det omöjliga som blir möjligt när fantasin får leva och känslan lyfter som ett hus med vingar.”

Vi arbetar utifrån kommunikation på olika plan. Delvis en direkt kommunikation bestående av ord, bilder och konkreta handlingar. Vidare en slags associativ kommunikation där betraktaren får skapa sig sina egna sammanhang och berättelser. Vi kommer även att lita till det abstrakta och dess förmåga att kommunicera.

Se utdrag ur Huset har vingar
här.

Klicka på bilden för att se bildspel av Huset har vingar.
(Fotograf: Åsa Lundén)

Utbudsblad Huset har vingar 2011

Work in progress:
Technodockan övar

Medverkande i föreställningen är:

Per Sacklén; koreograf och dansare.
Per har över 25 års erfarenhet som professionell dansare i svenska och utländska repertoarkompanier. Han har även frilansat i Stockholm och dansat för koreografer som Per Jonsson, Christina Caprioli, Örjan Andersson och Susanne Jaresand.
Som koreograf har Per satt upp egna dansverk på Kgl. Operan i Stockholm, arbetat med Operauppsättningar på bl. a. Folkoperan samt skapat föreställningar tillsammans med Räserbyrån. Per arbetar även som pedagog samt leder workshops i fysisk gestaltning.
Till Huset har vingar har Per även skapat scenografin och ljussättningen.

Lise-Lotte Norelius; kompositör och musiker.
Lise-Lotte Norelius har ca 25 års yrkeserfarenhet som musiker. Etablerade sig tidigt som slagverkare och arbetade i ett antal olika konstellationer exempelvis Bitter Funeral Beer Band och Anitas Livs. Nuförtiden ägnar hon sig åt live-elektronik och bearbetning av såväl slagverk som andra ljudkällor.
Hon har studerat elektroakustisk komposition vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm(1998-2002) och komponerat verk för band (eam), musiker och elektronik, teater, poesi och dansföreställningar.