Om Räserbyrån

Det här är Räserbyrån

Räserbyrån är en ideell organisation som sedan 1997 arbetar med olika former av dans och performance, i Sverige och internationellt. Gruppen består av Katarina Eriksson, Per Sacklén och Håkan Mayer.

Verksamheten

Räserbyrån startades 1997 utifrån ett behov av att söka nya förhållningssätt till dansen. Till skillnad från de strukturer och institutioner gruppens deltagare tills dess verkat inom i egenskap av dansare, var syftet att etablera en plattform för demokratiskt skapande med en plattare hierarki.

Till en början arbetade gruppen med Fylkingen i Stockholm som bas. Genom samarbeten med experimentella musiker och konstnärer utmanades Räserbyrån att arbeta utforskande i sina produktioner och de har på Fylkingen bland annat arrangerat en rad så kallade Terrier-kvällar, vilka utgjort en mötesplats för improviserad dans, musik, film, installation och bar. Detta projekt har återupptagits under 2018 och är en pågående del av deras verksamhet.

Räserbyrån har sedan starten arbetat med produktioner avsedda för alla åldrar och turnerat med föreställningar till bland annat Ryssland, Portugal, Kroatien, Norge, England, Danmark och Finland. Sedan 2012 har de även haft samarbeten med Moderna Museet i Stockholm, med vilka de producerat och genomfört premiärer för föreställningar som riktar sig till barn.

Idag har Räserbyrån kontor på Plattform Stockholm i Gröndal, och en stor del av repetitionsverksamheten bedrivs på Skeppsholmsstudion där de är medlemmar.

Vision

Räserbyrån har verkat som fri grupp i 25 år och dess fokus ligger än idag på att arbeta med dans inom jämlika och demokratiska former. Gruppens specifika kunskap ligger i ett inlyssnande förhållningssätt med tilltro till rörelsens förmåga till kommunikation. Deltagarna arbetar med empati som grund och med ett relationellt förhållningssätt, någonting som syns genomgående i de olika projekten och produktionerna. Många projekt utförs i samskapande med publiken och erbjuder på så vis en interaktiv, levande upplevelse av föreställningarna där deltagarna involveras.
Räserbyråns gedigna erfarenhet av dansens praktiker, ackumulerad över mer än 30 år av yrkeserfarenhet, används som resurs och utgångspunkt för vidare arbete.

Vi som är Räserbyrån

Katarina Eriksson är verksam som dansare och koreograf med ett stort intresse för andra konstformer. Hon är klassiskt skolad dansare men arbetar främst på den fria, nutida dansscenen och många arbeten görs i andra miljöer än det vanliga scenrummet. Katarina har, utöver arbetet med Räserbyrån, pågående samarbeten med bildkonstnären Maria Hurtig, komponisten Lise-Lotte Norelius och författaren Kerstin Norborg. Våren 2021 examinerades Katarina från masterprogrammet Nya performativa praktiker på Stockholms Konstnärliga Högskola.

Per Sacklén är dansare och koreograf verksam i Stockholm. Som klassiskt skolad dansare har han arbetat i flera repertoarkompanier både i Sverige och utomlands. Sedan mitten av 90-talet har Per arbetat med samtida dans på projektbasis, både som dansare och koreograf. De senaste åren har hans arbete huvudsakligen kretsat kring Räserbyråns projekt men han har även medverkat i andra koreografers verk. Sedan 2014 är han medlem i Weld Company; ett pågående arbete som fokuserar på koreografi, metoder och praktiker inom dans. Inom Räserbyrån har Per även haft möjlighet att fördjupa sig i sitt undersökande av ljud och han har skapat musik till ett antal produktioner.

Håkan Mayer började dansa på Operans balettelevskola 1971 och anställdes sedan vid operabaletten 1979. Han har bland annat dansat Schakt av Per Jonsson, 1983. Som frilansande dansare har Håkan arbetat med koreograferna Kenneth Kvarnström, Susanne Jaresand, Cristina Caprioli, Greta Lindholm, Kajsa Giertz, Birgit Cullberg, Philipp Blanchard, Mats Ek och Björn Elisson för att nämna några. Håkan arbetar även med eget koreograferande, bland annat på Drottningholm 1995 med Himmelske Händel, vilket lett till flera ytterligare uppdrag inom operagenren. Sedan några år tillbaka är Håkan engagerad som dansutvecklare på Region Värmland, parallellt med sitt koreografiska arbete.

Genomförda projekt och samarbeten under senare år (sammanfattning)

2022

Vi genomför Tyst vandring 3, 8, 9 april i samarbete med Färgfabriken och Kummelholmen. Dessa vandringar är också del av Kvadrennalen.
14-17 september spelar vi Färgernas ljud på Fylkingen för skolklasser och offentlig publik.
Terrier-kväll 8 oktober på Skeppsholmsstudion.

2021

Färgernas ljud har premiär och spelas på Dansens hus 12-16 oktober.
Medverkar som inbjudna artister i Hemlös K.R.O.P.P i Mikaelsparken i Uppsala den 21 augusti.
Spelar Prassel i Upplands Bro den 2 december.
Terrier-kväll 18 november på Skeppsholmsstudion.

2022

Molnet – ett fantasilaboratorium är del av utställningen Molnet/In motion på Gustavsbegs konsthall. Molnet är del av Värmdö kommuns utbud till alla förskolor för 4-5 åringar. Vi spelade 20 föreställningar av 40 planerade på konsthallen, detta p.g.a. pandemin.
Färgernas ljud visas i form av provföreställningar i Hallen Farsta i september.

2019

Molnet – ett fantasilaboratorium
Barnföreställning i samarbete med Kista bibliotek. Residens under två veckor och en veckas spelperiod.

Solot
Föreställning i studioformat på Skeppsholmsstudion, efter ett residens på WELD i december 2018.

Tyst vandring
Interaktivt och platsspecifikt performance-verk. Genomfördes 2019 i samarbete med Ingo Reulecke och Färgfabriken i Stockholm.

Terrier-kvällar
Evenemang som utgör mötesplats för improviserad dans, musik, film, installation och samtal. Genomförs på Skeppsholmsstudion i Stockholm.

Prassel
Gästspel med åtta föreställningar i Köpenhamn som del av festivalen Close encounters vol. 2. Räserbyrån var under festivalen även inbjudna som konstnärer till Meet, Eat and Talk, ett konstnärssamtal lett av Efva Lilja.

Barn i förskolan möter danskonstnärer
Under tio veckor hösten 2019 träffar Räserbyrån förskolebarn i Botkyrka och på Värmdö för att dansa och undersöka rörelse. De gör då även besök på Botkyrka konsthall och Artipelag. Barnen får också se föreställningen Molnet – ett fantasilaboratorium.

2018

Barn på förskolan möter samtidskonstnärer
Detta projekt pågick under mars månad 2018 som ett pilotprojekt i Stockholms stads stadsdel Norrmalm. projektet gick ut på att förskolebarn fick möta en bildkonstnär, en musiker och Räserbyrån. Under 2019 utvecklas detta till ett längre projekt; Barn i förskolan möter danskonstnärer.

Prassel
Turné till England med föreställningar, artist talk och workshops på The Place i London och Cambridge Junction.

Tyst vandring
Tyst vandring i Kista genomfördes i samarbete med Ingo Reulecke och Kista bibliotek. Projektet gjordes också till del av Dansalliansens workshop ”To let things unfold by catching the center”.

Tärrier-kvällar
Evenemang som utgör mötesplats för improviserad dans, musik, film, installation och samtal. Genomförs på Skeppsholmsstudion i Stockholm.

Solot – här är vi nu
I december återkom Räserbyrån till arbetet med Solot – här är vi nu. De hade ett residens på Weld under en vecka då föreställningen sattes upp.

Molnet – ett fantasilaboratorium
Under året påbörjades arbetet med Molnet som har premiär på Kista bibliotek i februari 2019.

2017

Prassel
Prassel spelades i Nyköping.

2016

Längs vägen – berättelser i dans och musik
I samarbete med Moderna Museet i Stockholm skapades föreställningen Längs vägen – berättelser i dans och musik som hade premiär på Moderna Museet 16 maj.

Tyst vandring
Projektet genomfördes i samarbete med Ingo Reulecke från Berlin i Tyskland samt Färgfabriken i Stockholm.

Föreställningar för barn
Räserbyrån spelade Prassel under den internationella dansfestivalen TaDaa på teater Tre och under två veckor på Zebra dans. Huset har vingar spelades för alla i årskurs ett på Tyresö.

Träda fram
8 december hade föreställningen Träda fram premiär under festivalen K.R.O.P.P. på Uppsala konsert och kongress.

2015

Rörelseworkshops med äldre
Fortsättning på ett arbete med Berga danskompani som startades på Berga äldreboende 2012.
Verksamheten utökades till att också inkludera Tumba äldreboende. Både på Berga och Tumba visades den för projektet specialgjorda föreställningen Händer på Berga.

Prassel
Föreställningen Prassel spelades för barn mellan 6 – 18 månader, på turné i Stockholmsregionen och Sörmland.

Längs vägen – berättelser i dans och musik
Påbörjat arbetet med workshops inför föreställningen Längs vägen – berättelser i dans och musik. I detta arbete involverades olika grupper inom förskola, skola, äldreboendet i Berga samt en grupp intresserade vuxna från Vårby Gård.