Om Räserbyrån

Vi startade Räserbyrån 1997 utifrån ett behov av att söka nya förhållningssätt till dansen. Till skillnad från de strukturer och institutioner vi dittills verkat inom ville vi skapa en plattform för demokratiskt skapande med en plattare hierarki.

Vi har nu verkat som fri grupp i 20 år. Vårt fokus ligger fortfarande på att arbeta med dans inom jämlika och demokratiska former. Till en början skapade vi dans med Fylkingen som bas. Vi utmanade oss själva via samarbeten med experimentella musiker och konstnärer i utforskande projekt. Vi arrangerade en serie med ”Tärrier-kvällar” som var populära träffar med improviserad dans, musik, filmer, installationer och bar; en mötesplats för olika konstformer.

Vi har turnerat med våra föreställningar både nationellt och internationellt, bl.a. till Ryssland, Portugal, Kroatien, Norge och Finland.

Sedan 2012 har vi haft samarbeten med Moderna Museet i Stockholm. Två föreställningar som riktar sig till barn har producerats i samarbete med museet och haft sina premiärer där.

 

2018/2019

2018 och 2019 blir spännande och innehållsrika år för Räserbyrån som präglas av kreativitet och bredd i produktionerna. Vi skapar två nya stycken, Molnet – ett fantasilaboratorium och ett undersökande koreografiskt arbete, Solot, som kommer att visas i studio format. Vi kommer att turnera till London och Cambridge med Prassel samt inleda att residens på WELD med Solot. Vi fortsätter vårt arbete med att utveckla Tyst vandring och fördjupar vårt engagemang i nätverket för communitydans. Vi återupptar succén med Tärrier-kvällar då vi ser ett behov av den sortens mötespunkt.

Vår verksamhet kommer till största delen bedrivas i Skeppsholmsstudion och på ett produktionskontor på Platform Stockholm i Gröndal.

 

Skeppsholmsstudion

2015 blev vi medlemmar i Skeppsholmsstudion, som är vår bas när vi skapar våra nya arbeten. Som en del av vår verksamhet under 2018 kommer vi att bjuda in till en serie träffar med visningar av improviserade arbeten, samtal och umgänge.

 

Communitydans

Vi är med i ett nätverk för att främja och utveckla communitydans, initierat av DIS och Danskonsulenterna i Västra Götaland. Våra arbeten med äldre på boenden i Berga och Tumba samt projektet Tyst vandring liknar till formen communitydans; detta är något vi vill ge mer utrymme åt i vår verksamhet. Vi vill bredda vårt kontaktnät och utveckla metoder för kreativt arbete tillsammans med människor med olika erfarenheter.

 

Turnéverksamhet

Vi har koncentrerat oss på att nå ut med Prassel internationellt. Detta har lett till att vi kommer att turnera till The Place i London och till Cambridge Junction i England i april 2018. Vi har kontaktat internationella festivaler för barndans och hoppas att exponeringen vi får genom att spela på The Place i London och Cambridge Junction leder till fler internationella gästspel. Under april 2019 medverkar vi med Prassel i festivalen Close encounters i Köpenhamn. Räserbyrån är medlem av Assitej och vi arbetar för att nå ut via deras internationella nätverk.

 

Föreställningar i urval

  • I oktober 1998 koreograferade vi en föreställning på Fylkingen i Stockholm, ”Amen-Amen”, till musik av Ákos Rózmann
  • ”Lådracet” hade premiär på Fylkingen den 17:e februari 2001.
  • Den 1 september 2004 hade vi premiär på dansverket ”Isola” i Gävle under Digital Vital festivalen.
  • ”Tyst vandring” i samarbete med Färgfabriken och Ingo Reulecke, juni 2016.
  • ”Träda fram” i samarbete med Lise-Lotte Norelius på festivalen K.R.O.P.P. arrangerad av SU-EN på Uppsala konsert och kongress 2016.

För barn

  • Den 18 oktober 2008 hade ”Zappe och Vilding”, en dansföreställning för barn från 5 år, premiär på ZebraDans i Stockholm.
  • 23 november 2010 hade ”Huset har vingar”, en föreställning riktad till barn från 4 år, premiär på Fylkingen.
  • 20 oktober 2013 hade ”Prassel” premiär på Moderna Museet i Stockholm. Prassel riktar sig barn i åldern 6 månader till 2 år.
  • 17 maj 2016 hade ”Längs vägen –berättelser i dans och musik” premiär på Moderna Museet i Stockholm. ”Längs vägen” riktar sig till barn 5-10 år.

 

 

Vi som är Räserbyrån

 

Katarina Eriksson har varit yrkesverksam som dansare sedan 1989. Mellan 1990-1995 var hon anställd i Kungliga teaterns balett. Från -95 har hon frilansat och då arbetat med bl.a. Björn Elisson, Helena Franzén, Gunilla Heilborn, Susanne Jaresand, Per Jonsson och Jens Östberg. Katarina har pågående samarbeten med konstnären Maria Hurtig samt med dansaren/koreografen Ingo Reulecke, Berlin. Hon har mestadels varit verksam i Stockholm.

Håkan Mayer Började dansa på Operans balettelevskola 1971 och anställdes vid operabaletten 1979. Dansade Schakt av Per Jonsson 1983, vilket blev en vändpunkt och resulterade i en begäran om tjänstledighet 1986, och ett avslut något år senare. Som freelance har han, även jobbat med koreograferna, Kenneth Kvarnström, Susanne Jaresand, Cristina Caprioli, Greta Lindholm, Kajsa Giertz, Birgit Cullberg, Philipp Blanchard, Mats Ek och Björn Elisson, för att nämna några. Eget koreograferande började på Drottningholm 1995 med ”Himmelske Händel”, vilket lett till många uppdrag inom operagenren.

Per Sacklén är en stockholmsbaserad dansare och koreograf. 1984 anställdes han vid Operan i Stockholm och har sedan dess arbetat som dansare vid kompanier både i Sverige och utomlands. Sedan mitten av 90-talet har Per även arbetat med samtida dans på projektbasis, både som dansare och koreograf. Sedan 2014 är han medlem i Weld Company; ett pågående arbete som fokuserar på koreografi, metoder och praktiker inom dans.

Annonser