Aktuellt

Färgernas ljud är ett rörelsebaserat konstverk som rör sig in i och ut ur mörker och ljus, stillhet och skiften. Baserat på boken med samma namn använder sig det sceniska verket på ett nyskapande och experimentellt sätt av ljud, ljus, projektioner och rörelse för att skapa ett landskap i vilket publiken orienterar sig. Med hjälp av fantasi och associationer utforskar publiken, tillsammans med oss som utför verket, hur det är att befinna sig i okända landskap. Med stark närvaro i de ögonblick och händelser som uppstår på scenen ger vi oss ut på en sinnlig resa. Verket tar avstamp i de teman som presenteras i boken Färgernas ljud, skriven och illustrerad av Jimmy Liao.

Under hösten ger Räserbyrån tre provföreställningar av Färgernas ljud i Hallen Farsta. Den 17 och 18 september möter vi skolklasser. Den 19 september har vi bjudit in publik i varierande åldrar.

Föreställningen Färgernas ljud är ett självständigt konstverk som utformas av de medverkande konstnärernas idéer och praktiker. Med utgångspunkt i förlagan tar det sceniska verket till vara på den drömska stämningen som karaktäriserar Liaos original och använder sig även delvis av bokens poetiska texter. Främst består verket dock av de nya konstnärliga formuleringar som de medverkande tagit fram genom att associera kring Liaos texter, bilder och teman.
Medverkande i Färgernas ljud är Katarina Eriksson och Per Sacklén från Räserbyrån samt konstnären och filmaren Helene Berg, kompositören och musikern Lise-Lotte Norelius och ljusdesignern Ronald Salas.

Föreställningen skapas i samarbete med Dansens hus och med ekonomiskt stöd från Konstnärsnämnden, Kulturförvaltningen Stockholm stad och Kulturrådet.

Stort tack till ccap och Anna Grip/Hallen Farsta för stöd och generösa residens!

2016 gavs boken Färgernas ljud ut för första gången i Sverige av förlaget Mirando Bok, i svensk översättning av Anna Gustafsson Chen. Boken är skriven av den taiwanesiske författaren och illustratören Jimmy Liao och i berättelsen följer läsaren en ung flicka som börjat förlora sin syn. Jimmy Liao är en av Asiens mest välkända och omtyckta författare som med sina poetiska texter och illustrationer gjort sig känd världen över genom en mängd översättningar och även ett antal filmatiseringar. Räserbyrån inspirerades av hans verk Färgernas ljud och fick under 2019 godkännande från hans företrädare att skapa ett sceniskt konstverk med utgångspunkt i Liaos original.


Repetitionsbild från arbetet med Färgernas ljud i Hallen Farsta.___________________________________________________________________________________________

Under våren 2020 spelade vi Molnet – ett fantasilaboratorium på Gustavsbergs konsthall.
Denna version av Molnet gjorde vi i samarbete med Elin Stampe, i hennes installation Molnet/In motion som var inspirerat av tidigare versioner av föreställningen Molnet – ett fantasilaboratorium.
Tanken var att vi skulle spela för familjer och alla 5-åringar på Värmdö mellan 25 januari och 3 maj. Tyvärr så kom vi bara halvvägs innan Covid-19 lamslog det hela.
Trots det är vi glada över att ändå ha lyckats genomföra många fina föreställningar på konsthallen och haft ett inspirerande samarbete med Evelina Hedin och övrig personal på Gustavsbergs konsthall! Stort tack också till Agneta Jörlander på Värmdö kommun som såg möjligheterna i detta samarbete!

_______________________________________________________________________________________

Molnet på Botkyrka konsthall!

Vecka 40 spelar vi vår föreställning Molnet – ett fantasilaboratorium på Botkyrka konsthall i Fittja. Vi spelar för barn i förskolan måndag till fredag och på lördag 5/10 ger vi två offentliga föreställningar kl. 13:00 och 15:00.

Välkommen på Terrier på Skeppsholmsstudion 10 maj kl. 19:00!

Program TERRIER 10/5 2019

Liv Strand och Marcus Doverud

I boken Viformation sammanför koreograf Marcus Doverud och bildkonstnär Liv Strand år av gemensamt arbete och reflekterar över denna arbetsforms väsen. Vad är det som uppstår när en gemensamhet pockar på en egen subjektsform? Vi-formationer är omtvistade, omhuldade, terränger och förlopp. Samtalet och läsandet som elastiska skeenden. Framberättandet av ett objekt. Äger dessa formationer gemenskap? Jaget frågar och jaget svarar. Nej, ja. Ja, nej.

Konstnär Liv Strand och koreograf Marcus Doverud har samarbetat i många år. Deras första performance ”Through Composition as Explanation” visades på Moderna Museet 2011. Verket baserades på texten Composition as Explanation av Gertrud Stein från 1926. Arbetet inleddes med ett år av högläsning, en praktik som visade sig kunna omfatta en mångfald av frågor. Performance ”Through Composition as Explanation” behandlade Steins text genom att omfamna den visuellt. Nästa performance ”twice twice” hade premiär på Weld 2012. Tematiken blev denna gång framtalade koncept-objekt och rytmisk dialog. Doverud & Strand gjorde ett Foreplay event 2015 på Agora Collective i Berlin. Performance ”Tja chat, tjena chien: om härmning som förskjutning” har visats på Revolve performancefestival i Uppsala, hos c.off i Stockholm och under Samtidskonstdagarna i Kalmar 2017.

Tove Sahlin och Leo Svensson Sander 

”Här skulle jag kunna försöka berätta en historia om vad jag känner, men det skulle behöva bli en historia där själva det ”jag” som berättar historien hejdas mitt i sitt berättande, där själva ”jaget” ifrågasätts av dess relation till den Andre, en relation som kanske inte reducerar mig till mållöshet men som likväl behäftar mitt tal med tecken på dess upplösande. Jag berättar en historia om de relationer som jag väljer, bara för att någonstans på vägen blottlägga att jag grips av och upplöses av just dessa relationer.

Mitt narrativ vacklar, precis som det måste.

Det är bara att inse. Vi upplöses av varandra. Om vi inte gör det så går vi miste om något.”

ur Osäkra Liv

Judith Butler

Tove Sahlin är konstnärlig ledare för det egna kompaniet Shake it Collaborations och för huskoreograf på Riksteatern 2019-2020. Under kvällen delar hon med sig av enkla improvisationer i TEST#1, en performance-workshop tillsammans med Leo Svensson Sander, cellist och sågspelare inom folkmusik, pop och impro, i band som The Tiny, Fire! Orchestra och Time is a blind guide. Leo arbetar också med musik till teater, film och dans.

TEST#1 är Toves och Leos första samarbete som duett.

Lise-Lotte Norelius, Katarina Eriksson och Per Sacklén

 Solot – här är vi nu är ett experimentellt samarbete mellan Katarina Eriksson och Per Sacklén. Det tar sig form i ett solo som arbetas fram genom en stafett av efterlämnat material till den andre att gå vidare med, nya spår och erfarenheter för den andre att bearbeta till ett pågående arbete som ändrar skepnad vartefter.

Solot som dansas av båda, låter deras arkiv av erfarenheter som danskonstnärer och människor bli synliga. Verket har vuxit fram ur en nödvändighet som hänger ihop med hur deras både privata och profesionella situation ser ut; de lever tillsammans i en stor familj och har frilansat inom dansen i mer än två decennier. I Solot arbetar de med att definiera och omformulera vad en dans kan vara just nu, vad som sker i själva överlämnandet till den andre och om de kan nå en gemensam förståelse.

Till kvällens Terrier låter vi Solot – här är vi nu möta Lise-Lotte Norelius och hennes musik. Dansen och musiken delar rum och tid och dikterar därigenom nya förutsättningar för det som uppstår i stunden. Kanske kommer också våra erfarenheter från många tidigare samarbeten att bli synliga…

Lise-Lotte Norelius har mer än 30 års yrkeserfarenhet som musiker. Hon etablerade sig tidigt som slagverkare och arbetade i ett antal olika konstellationer exempelvis Bitter Funeral Beer Band och Anitas Livs. Nuförtiden ägnar hon sig åt live-elektronik och bearbetning av såväl slagverk som andra ljudkällor. Hon har studerat elektroakustisk komposition vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm(1998-2002) och komponerat verk för band (eam), musiker och elektronik, teater, poesi och dansföreställningar.

Från vår medverkan i Dansehallernes festival Close encounters vol. 2 i Köpenhamn 4-7 april 2019.

©Dansehallerne Close Encounters Vol2_april2019_Jonas Persson Photography

Vi visar Solot på Skeppsholmsstudion 28 + 29 mars 2019!

DSC03131.JPG


Foto av Fredric Wåhlstedt. (Från föreställning av Solot på Weld.)

______________________________________________________________________________________________

Tack Kista bibliotek för fint samarbete med Molnet – ett fantsilaboratorium!

IMG_7866

_____________________________________________________________________________________________

Solot – här är vi nu

14 december kl 19.00
15 december kl 19.00

Weld Norrtullsgatan 7

Boka: book.weld.se

Solot – här är vi nu är ett experimentellt samarbete mellan Katarina Eriksson och Per Sacklén. Det tar sig form i ett solo som arbetats fram genom en stafett av efterlämnat material till den andre att gå vidare med, nya spår och erfarenheter för den andre att bearbeta till ett pågående arbete som ändrar skepnad vartefter.
I Solot som dansas av oss båda, låter vi våra arkiv av erfarenheter som danskonstnärer och människor bli synliga. Verket har vuxit fram ur en nödvändighet som hänger ihop med hur vår både privata och profesionella situation ser ut; vi lever tillsammans i en stor familj och har frilansat inom dansen i mer än två decennier. I solot arbetar vi med att definiera och omformulera vad en dans kan vara just nu, vad som sker i själva överlämnandet till den andre och om vi kan nå en gemensam förståelse.

Koreografi: Per Sacklén och Katarina Eriksson
Dans: Per Sacklén och Katarina Eriksson

Producerat av Räserbyrån med stöd av Weld och Stockholms stad.

__________________________________________________

Molnet rep 2

Arbetet med Molnet fortskrider inför residenset på Kista bibliotek i januari-februari 2019!

VÄLKOMMEN TILL ÄNNU EN TERRIER PÅ SKEPPSHOLMSSTUDION!

Torsdag 14 juni drar vi igång vid 19:30.
Slupskjulsvägen 34 på Skeppsholmen

Lite längre ner på sidan finns information om det som händer under kvällen.

Tärrier 14:6 2018

På TERRIER-kvällen den 14 juni möter vi:

Ossi Niskala och Jelena Rundqvist:

Billy, ett försök/fragment

Idé och koncept Ossi Niskala

I min konstnärliga praktik ställer jag frågor bl.a. kring hantverk, hållbarhet och historier naturen berättar för oss, vilka samtal eller rörelse uppstår däremellan? Under Terrier kvällen skall jag prova en fysisk aktion för första gången, ett test. Ett fragment eller bild ryckt ur eller skapad av pågående sammanhang/praktik och som får bilda ett eget sammanhang, situation eller system just för denna kväll. Jag har döpt detta försök/fragment till Billy efter IKEAs mest sålda bokhylla, tillverkad bl.a. av virke från Karelska Taiga urskog.

Animationer av Helene Berg:

Streck och Prick

Ett collage av överblivna filmklipp och min morbrors gamla Go spel.
Stum men du kan gärna göra eget ljud till den.

Möjliga och knappt möjliga rörelser

Animerade tolkningar av sekvenser i Kung Fu filmen – ”Örnens klor”.
Här i frysta och rörliga versioner med hjälpt av AR teknik.

Kerstin Norborg och Katarina Eriksson

Honorine

Kerstin Norborg, författare, läser ur sin text ”Honorine” i möte med Katarina Eriksson, dans, i ett samspel där rörelse, ord och musik klingar.

Lise-Lotte Norelius och Sören Runolf:

En jubileumskonsert

Lise-Lotte spelar på hembyggda instrument och förstärkta objekt, bearbetade i dator och mojänger.
Sören bjuder på överraskningar…

Tanya Byrne, Åsa Lundvik Gustafson och Julia Kraus Dybeck:

Ljudverk, idé och koncept Tanya Byrne

Vidareutveckling av Idé och koreografi Julia Kraus Dybeck

Vi har skapat en typ av ”Trauma kör” installation där vi i ljud och rörelse utforskar de försvarsmekanismer, ritualer, känsloprocesser och impulser som ligger grund för hur vi hanterar sorg, skuld och förlust och hur vi lyckas bygga upp oss själva igen. Vi utforskar rörelsens direkta anknytning till minnet och låter våra försvarsmekanismers inre rörelse visa riktningen för vår rörelse.

__________________________________________________________________________

Vi tittar på Felice Hapetzeders film Pearl fishers under Terrierkvällen på Skeppsholmsstudion den 4 maj.

VÄLKOMMEN TILL TERRIER PÅ SKEPPSHOLMSSTUDION!

Vi drar igång Terrier igen och bjuder in till möten mellan olika konstnärliga uttryck, publik och utövare!
Den 4 maj på Skeppsholmsstudion, Slupskjulsvägen 34.
Varmt välkommen!

Prassel
-en dansföreställning för de allra minsta
6 månader – 2 1/2 år

För speldatum se kalendarium.

IMG_2136


Foto: Elizaveta Penkova

En dansföreställning där vi prasslar. Barnen är välkomna att röra, riva, dra, smaka och prassla. De kommer att vara delaktiga i föreställningen och direkt påverka förlopp och uttryck. Dansarna medverkar och samspelar med barnen i en improvisation och ger föreställningen form.

Läs mer här!

___________________________

Längs vägen
-berättelser i dans och musik

Längs vägen -berättelser i dans och musik

Publiken följer med två dansare och en musiker på en lekfull resa bland massor av skor.
Det handlar om identitet, tillhörighet och drömmar.

Ur ett par skor hörs musik.
Dansen vindlar fram på krokiga vägar.
Rörelser från någon som drömt om att flyga!
Skorna står på led, vart är de på väg?
Många berättelser trängs för att höras, vi lägger örat intill och lyssnar…

På scenen medverkar Katarina Eriksson, Per Sacklén och Marianne Csizmadia.
Musiken i föreställningen är nykomponerad av Mathias Landaeus och Marianne Csizmadia.
För idé och koreografi står Per Sacklén och Katarina Eriksson.
Scenografi i samarbete med Maria Hurtig.

Föreställningen är skapad i samarbete med Moderna Museet i Stockholm och med stöd av Konstnärsnämnden och Kulturrådet.
Stort tack till Kupan Röda Korset, Förskolan Trekanten, Gröndalsskolan Orion och Berga äldreboende!

LÑngs vÑgen_07


Foto: Åsa Lundén

_________________________________________

Kommentarer inaktiverade för Aktuellt